Yönetimden

yanlogo3-11

İletişim ve teknoloji çağını yaşadığımız 21.yüzyılda her geçen gün ekonomisi büyüyen ve özellikle 2000 yılından günümüze ithalatta hammaddenin artışıyla dikkat çeken ülkemizin sanayiileşme de altyapısı hemen hemen tamamlanmak üzeredir. İstanbul’dan başlayarak kocaeli ve iç bölgelerimizde izmir, manisa gibi organize sanayii bölgelerinin altyapı ve kurulumları tamamlanmış ve şehir sınırlarını ileriye taşıyarak genişledikleri gözlenmektedir. Kurumsallaşan sanayii artık çalışanlarını iş başında daha rahat görmek istemektedir. Buna gerek işyeri koşulları gerekse de çalışma koşullarını geliştirerek elde ediyorlar. Günümüzde personel taşımacılığı kurumların çalışanlarına sunduğu önemli sosyal haklardan biri olmuştur. Ve bu sosyal hakkın daha mutlu çalışan için daha iyi hizmet alımı olarak kurumların satın alımlarında üzerinde titizlikle durulan bir sektörü oluşturmuştur. 1989 yılından bu yana sektörde ihtiyaç ve beklentileri karşılamaya yönelik çözümler üreten ve kaliteli çözümler sunarak uzun soluklu birliktelikler kuran atak-tur yeni yapılanması ile sektördeki yerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Saygılarımızla,