Organizasyon Yapımız

03080539_06140328_k_11092954_kamuhizmet

Servis taşıma hizmetinin en üst seviyede verebilmesi de; organizasyon projesinin gerçekçi, çağdaş ve ekonomik hedefler taşıması gerekir. Bu tür projelerin başarı ile uygulanmasında organizasyon kabiliyetinin yüksek seviyede ve donanımlı olması, kadroların eğitimli ve deneyimli olması gerekir. İnsan taşımacılığında makro düzeyde bir projenin en önemli başarısı olağanüstü durumlarda ve kötü hava şartlarında önceden oluşturulan alt yapı çalışmaları ve alternatif planlamaların devreye sokulması ile elde edilen sonuçtur.